Julia Robertson

Julia is considered an expert, pioneer and leader in her field of Canine Myotherapy both in the UK and worldwide. This is reflected in the number of national and international invitations to both speak and teach; also the number of international and para-professional students that enroll on the course.

Julia brought Canine Myotherapy to the UK and established Galen Therapy Centre in West Sussex in 2002 where she began treating dogs with degenerative musculoskeletal change that have been caused through a variety of underlying conditions such as osteoarthritis and other forms of lameness that were referred from local veterinary practices. In 2016 she still runs a busy consultancy where she treats dogs as well as running extensive accredited training programmes and workshops all over the World.

In 2006, Julia developed ‘The Galen Training Academy of Canine Studies’ which included the courses ‘Introduction to Canine Anatomy and Physiology’ and ‘Galen Canine Myotherapy Diploma. The Galen Canine Myotherapy Diploma course was designed to teach people how to make a career from Galen Myotherapy and to make a team of Galen Myotherapists, who together with Julia would help Galen Myotherapy become more known and recognized.

Julia is a published author of three books and has produced two DVD’s ‘Physical Therapy and Massage for the Dog’ published by Taylor Francis (co-authored with Andy Mead BVet Med M.R.C.V.C.) ‘The Complete Dog Massage Manual’ published by Hubbie and Hattie ‘Exercising your Puppy’ published by Hubble and Hattie, co-authored with Liz Pope. They won the coveted ‘The Dog Writers Association of America’ Maxwell Award for the DVD ‘Tongue to Tail – the integrated movement of the dog’.

She has been commissioned to write additional books in 2019, following on from the highly acclaimed Physical therapy and Massage for the Dog entitled ‘Functional Anatomy of the Canine’ and another on ‘Managing Canine Osteoarthritis’ (in collaboration with Hannah Capon M.R.C.V.S.)

Julia is passionate about how dogs are exercised, their living environment and by sharing knowledge encouraging a healthier approach and reduce both environmental and physical RSI. (repetitive strain injury); Prevention rather than cure!

Galen’s 6 Guiding Principles:

  • Choice-led treatment
  • Owner Empowerment
  • High level of Specialist Knowledge and Training
  • Behavioral Understanding
  • Sharing of Knowledge
  • Continual Development

These principles have now become synonymous with Galen’s practice gaining accolades from canine professionals across the globe where she regularly lectures and speaks.

Winner: The Dog Writers Association of America’ Maxwell Award for the DVD ‘Tongue to Tail – the integrated movement of the dog’. 2012.

Back

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.