Claudia Fugazza, PhD

Claudia Fugazza, PhD

Researcher at the Department of Ethology in Eötvös Loránd University (Budapest). Her research is focused on dogs’ social cognitive abilities. She developed a training method called Do as I Do (named after Hayes & Hayes 1952 and Topál et al. 2006), which relies on dog’s imitative skills and is currently using it as paradigm to study dogs’ cognition. Due to its effectiveness, this method also spread in the applied field of dog training and she devote part of her research to study its effectiveness.
Obtained her PhD in Ethology at Eötvös Loránd University (Budapest) conducting research on social learning and imitation in dogs.
Received her B.Sc. on Dog Breeding and Education (TACREC), a Master in Ethology of Companion Animals and a Master in Dog Training at the University of Pisa (Italy).
Published a book on the use of social learning in dog training, Fugazza C. 2011 “DO AS I DO Using Social Learning to Train Dogs” – Ed. Haqihana (Milano) translated in other 5 languages and a DVD, Fugazza C. 2013 “Do as I Do. A new training method based on social learning” Ed. Tawzerdog (USA).
Lecturer at several seminars about social learning in dogs and its use in dog training in several countries in Europe and USA. Author of numerous publications and conference presentations.

Hayes K., Hayes C.  (1952).  Imitation  in  a  home-raised  chimpanzee. J.  Comp. Physiol.  Psychol.  45,  p. 450-459.

Topál J., Byrne R.W., Miklósi A., Csányi V. (2006). Reproducing human actions and action sequences: “Do as I Do!” in a dog. Anim. Cogn. 9: 355

Back

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.