Artur Łazarczyk

A trainer and instructor for dog trainers at Canid school. He has furthered his interests at conferences, seminars and workshops: Communication and Social Interactions in Dogs, Animal Training Methods ATM2017 conference, Jirzy Sucki’s seminar Work with a Dog, Adam Miklosi’s seminar Personality, Genetics and Emotions in Dogs. He runs dog assisted learning meetings in Special Educational Centre for Blind and Impaired Eyesight Children (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ) in Cracow.  He also holds presentations and seminars about dogs in kindergartens.

During cynology related events, he runs obedience and dog training presentations and also designs interactive toys, training aids and other dog gadgets. He is a passionate dog photographer to boot.

Privately, he has long been involved with dogs, but fairly recently has decided “to go to the dogs” professionally. He finds his passion a constant learning challenge, so he attends various seminars and workshops in cynology. He is an owner of the most lovable female dog of entlebucher breed, gracefully named “Hejka” with whom he runs Hejkotherapy for children with impaired eyesight.

Certificates

Back

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.