Contact

Ethoplanet’s reception

Courses, workshops, conferences and seminars – information, bookings

Krzysztof Kurasz

tel.: 515626553

kkurasz@ethoplanet.com

kontakt@ethoplanet.com

Opening hours:
Monday to Friday 10.00-18.00

 

Consultations

To book a private consultations please contact:
akokocinska@ethoplanet.com tel. 515-631-055

 

On August 20, 2018, Ethoplanet – Ethological Training and Advisory Center was entered into the Register of Training Institutions under the number 2.14 / 00312/2018.
ETHOPLANET ETHOLOGICAL TRAINING AND ADVISORY CENTER is a lifelong learning facility pursuant to Art. 168 sec. 1 and 9 of the Act of December 14, 2016. Educational Law (Journal of Laws of 2020, items 910 and 1378).
The facility was entered in the records under the number 1219K.
Invoice details:
Agata Kokocińska-Kusiak Ethoplanet
ul. Czarnowiec 28
08-445 Czarnowiec
NIP: 9482512044
REGON: 380859848
Account number:
61 1140 2004 0000 3302 7786 3475
Training activities (Ethoplanet Courses) are subject to VAT exemption.
Objective exemption from VAT pursuant to Art. 43 sec. 1 point 29b of the Act of March 11, 2004 on tax on goods and services (i.e. Journal of Laws of 2017, item 1221)
vocational training or retraining services, other than
listed in point 26:
a) conducted in the forms and on the terms provided for in separate
regulations, or
b) provided by entities that have obtained accreditation within the meaning of
provisions of the Act of December 14, 2016 – Education Law – only
for services covered by accreditation, or
c) financed entirely from public funds

Formularz kontaktowy

  Ethoplanet – Etologiczne Centrum Szkoleniowo – Doradcze w dniu 20 sierpnia 2018 roku zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00312/2018.
  ETHOPLANET ETOLOGICZNE CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE jest placówką kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378). Placówka wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731
  Działalność szkoleniowa (Kursy Ethoplanet) są przedmiotowo zwolnione z VAT.
  Zwolnienie przedmiotowe z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29b ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usug (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1221) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub c) finansowane w całości ze środków publicznych
  Ethoplanet – Etologiczne Centrum Szkoleniowo – Doradcze w dniu 20 sierpnia 2018 roku zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00312/2018.
  ETHOPLANET ETOLOGICZNE CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE jest placówką kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378). Placówka wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731
  Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet