Behavioral consultation

Do you find your four-legged friend’s reactions difficult to cope with? Get in touch with one of Ethoplanet’s behaviour consultants.

The consultation aims at diagnosing the problem, scheduling a relevant therapy, opening the animal’s records, the description of the problem and the therapy itself.
Every animal has his or her own account which records in detail the course of the therapy and progress evaluation. One of our behaviour consultants selects a set of exercises and recommends therapeutic activities. If necessary, a veterinary doctor administers supporting medicines. The therapy is consulted with a dietetitian and zoophysiotherapist.

What distinguishes us? First of all, a professional and holistic approach. We think of all the aspects of your pet’s welfare! Additionally, we monitor the progress of the therapy based on scientific methods, which with the help of detailed questionnaires, allows us to identify fast what are the strengths of the prescribed therapy and what needs to be modified.
We can vouch for good results!
Consultation cost:

150 PLN*- the first visit includes a meeting with a behaviour consultant, the identification of the best therapy (and its schedule), and also opening a pet’s account with a detailed description and diagnosis. Time of the consultation: 2 to 3 hours. In most cases one session is sufficient. Consulting via e-mail or on the phone is included in the price of the first visit (up to 3 months).

100PLN* – a consecutive session includes the selection of and training in basic exercises and behavioral techniques. Time of one session: 1 to 1.5 hours. If sessions need repeating more than three times – the price (after the third reoccurrence) will be reduced to 80PLN an hour for every consecutive meeting.
The species we deal with: dogs, cats, rabbits, rodents, farm animals.

* Within Piaseczno and Konstancin Jeziorna municipalities our transport is complimentary. In case of other locations we will add a transport fee agreed upon prior to the visit.
Head Consultant: Agata Kokocińska-Kusiak
To arrange a private consultation you can reach us at:

e-mail: akokocinska@ethoplanet.com

tel.: 515-314-476

behawiorysta zoopsycholog zwierzęcy piaseczno i okolice

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.