Ethological Centre of Training and Consulting
Animal Behavior Consultant

A certified animal behavior consultant course

Course details
Cat and dog sitter

Certified cat and dog sitter course and junior certified cat and dog sitter course

Course details
Premedical first aid for companion animals
Course details
Behavioral workshops

Canine communication

Learn more
Behavioral consultation
Learn more

Our philosophy

I am an ethologist and nothing animal is alien to me.

Ethoplanet was brought into existence in response to the demand for the knowledge of ethology. Its founder Agata Kokocińska-Kusiak created the community with professionalism, unlimited love and empathy towards animals. Ethoplanet means the best specialists – people with a relevant educational background, scientists, not only exceptionally learned and broadminded, but also seasoned practitioners, with years of experience.

We are distinguished by responsibility, constant desire to raise the bar and deepen our qualifications. Holistic approach is a key concern in our work. It is our mission to promote a responsible and humanitarian approach, sensible and thoughtful care, responsible consumption and, first of all – respect for animals without unnecessary antropomorphisation – recognition of their distinct needs and behaviour.

Our goal is to promote science and its practical application to bring about animal welfare through noninvasive and positive training methods in order to shape reactions, appreciating an individual and its- his or her emotions. We wish to enhance human-animal relation by means of training and communication.

Przekaż 1%

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.