Seminarium podczas posiedzenia Polskiego Towarzystwa Etologicznego (na zaproszenie)