Międzynarodowa konferencja „Animal Training Methods- Metody treningu zwierząt ATM2017”