Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania