II Ogólnokrajowa Konferencja ‘Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój’