I Konferencja Młodych Naukowców: Biotechnologia w produkcji zwierzęcej