Czy CBD ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne? Ocena wpływu CBD na organizm zwierzęcia.

olejek CBD

Endokannabinoidy aktywizują neurogenezę, działają neuroprotekcyjnie, a także biorą udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Ponadto w wielu publikacjach możemy znaleźć informacje, że układ endokannabinoidowy m.in. reguluje aktywność ruchową, odgrywa rolę w kontroli częstości akcji serca i ciśnienia tętniczego, funkcji oskrzeli, prawdopodobnie bierze udział w regulacji apetytu, a także redukuje symptomy stresu [Panikashvili i in., 2005; Pagotto i in., 2006; Chang i in., 2021].

 

Istnieje prawdopodobieństwo, że układ endokannabinoidowy ma działanie modulujące nocyceptory, tzn. wpływa na niwelację uczucia bólu? W badaniu z 2018 roku Gamble i wsp. przeprowadzili obserwacje na psach z chorobą zwyrodnieniową stawów – osteoarthritis (OA), u których występują kulawizny. Co ciekawe aktywność ruchowa u psów wzrosła już po 4 tygodniach stosowania CBD dwa razy dziennie w dawce 2 mg/kg masy ciała. Efekt ten może być związany z wpływem kannabidiolu na odczuwanie bólu przez psy lub z działaniem przeciwzapanym [Gamble i in., 2018]. Farmakokinetyka wykazała, że okres półtrwania w fazie eliminacji w obu dawkach wynosił 4,2 godziny i nie obserwowano żadnych skutków ubocznych, jednakże skład chemiczny surowicy wykazał wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej podczas leczenia CBD (p < 0,01). To badanie farmakokinetyczne i kliniczne sugeruje, że 2 mg/kg CBD dwa razy dziennie może pomóc zwiększyć komfort i aktywność psów z OA. Podobne obserwacje przeprowadzono dwa lata później na grupie 20 psów ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową stawów, gdzie zastosowano terapię CBD w różnych dawkach, zaś sam czas trwania obserwacji i układ doświadczalny były podobne jak u poprzedników. Porównano etogramy składające się z 4 czterech kategorii: chodzenie, bieganie, wstawanie z leżenia i wstawanie z siedzenia, przed i po zastosowaniu olejków CBD. Zauważono znaczną poprawę już przy dawce 1,2mg/kg.

Dodatkowym poparciem dla tezy, że CBD ma działanie przeciwbólowe, jest fakt, iż receptory CB1 występują w obszarach odpowiedzialnych za regulację bólu [Dzierżanowski, 2018]. Ponadto podobne badanie przeprowadzono na szczurach. Okazało się, że stosowanie CBD we wczesnym stadium choroby zwyrodnieniowej zmniejsza stan zapalny i powoduje ograniczenie występowania bólu i neuropatii obwodowej, a także zmniejsza wrażliwość na dotyk [Philpott i in., 2017].

kannabidiol

Podsumowując:

Badania kilku niezależnych zespołów badawczych dotyczące wpływu kannabinoidów na chorobę zwyrodnieniową stawów, wskazują na potencjalne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne olejków CBD. Wykorzystanie CBD może być szczególnie istotne w terapii przeciwbólowej i przeciwzapalnej gryzoni i królików.

hempets

Bibliografia

  • Gamble L-J., Boesch J.M., Frye C.W., Schwark W.S., Mann S., Wolfe L., Brown H., Berthelsen E.S., Wakshlag J.J.: Pharmacokinetics, Safety, and Clinical Efficacy of Cannabidiol Treatment in Osteoarthritic Dogs.Frontiers in Veerinary Science, (2018)
  • Verrico C.D., Wesson S., Konduri V., Hofferek C.J., Vazquez-Perez J., Blair E., Dunner K.Jr., Salimpour P., Decker W.K., Halpert M.M.: A randomized, double-blind, placebo-controlled study of daily cannabidiol for the treatment of canine osteoarthritis pain.Pain, 2020
  • Philpott H.T., O’Brien M., McDougall J.J.: Attenuation of early phase inflammation by cannabidiol prevents pain and nerve damage in rat osteoarthritis.Pain, 2017
  • Panikashvili D., Mechoulam R., Beni S.M., Alexandrovich A., Shohami E.: CB1 cannabinoid receptors are involved in neuroprotection via NF-κB inhibition. Journal of Cerebral Blood Flow&Metabolism, 25(4), 477–484, 2005
  • Pagotto U., Marsicano G., Cota D., Lutz B., Pasquali R.: The Emerging Role of the Endocannabinoid System in Endocrine Regulation and Energy Balance. EndocrineReviews, 27(1), 73–100, 2006
  • Chang Ch., Liu Y.,Sun Ch., Su Ch., Gean P.: Regulation of stress-provoked aggressive behavior using endocannabinoids. Neurobiology of Stress, 15, 100337, 2021
  • Rutkowska M., Jamontt J.: Rola układu kannabinoidowego w fizjologii i patofizjologii ośrodkowego układu nerwowego. Advances in Clinical and ExperimentalMedicine,14(6), 1243–1252, 2005
  • Siudem P., Iwona Wawer I., Paradowska K.: Konopie i kannabinoidy. Farmacja Współczesna,8, 1-8, 2015
Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet
Zapisywanie

Dziękujemy za zapis!