“Wpływ rozwoju zakażenia lentiwirusem małych przeżuwaczy na cechy produkcyjne kóz mlecznych”