Ethoplanet - Etologiczne Centrum Szkoleniowo Doradcze

Skład chemiczny i jakość mikrobiologiczna mleka towarowego dostarczanego do 5 mleczarni z regionu lubelskiego, z uwzględnieniem sezonu skupu