„Owczy model zaburzeń neurorozwojowych indukowanych przez infekcję prenatalną”