Niepożądane reakcje na pokarm – metody postępowania