„Mechanizmy różnicowania trofektodermy w zarodkach królika w porównaniu z modelem mysim”